Vragenlijst bij de RI&E

  Tool

Deze vragenlijst is een handig hulpmiddel bij de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de uitzendorganisatie. De vragenlijst is bedoeld om de ervaringen van medewerkers met de arbeidsomstandigheden te peilen. Gebruik de lijst dus als voorbereiding op het uitvoeren van de RI&E. Laat medewerkers de vragen beantwoorden of bespreek de vragen tijdens een werkoverleg.

Vragenlijst RI&E voor medewerkers

Wil je alle vragen uit de RI&E rustig doorlezen voordat je deze in het programma beantwoord? Download dan het overzicht van alle vragen en antwoorden.

Overzicht alle vragen en antwoorden RI&E