Verzuimbeleid: analyse huidige situatie

  Tool

Het verzuimbeleid bestaat uit duidelijke, vastgelegde afspraken over ziekmelding, verzuimbegeleiding en re-integratie. Om een verzuimbeleid op te stellen of aan te passen, wordt eerst een analyse gemaakt van de huidige situatie. Maak hiervoor een overzicht van het ziekteverzuim in cijfers.

Twee cijfers geven een belangrijke indicatie van het ziekteverzuim in het bedrijf:

1. Verzuimpercentage Het verzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten, afgezet tegen het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in een bepaalde periode. (bron: CBS).

2. Meldingsfrequentie De meldingsfrequentie bereken je door alle ziekmeldingen van alle medewerkers in een jaar op te tellen en te delen door het aantal medewerkers.

Daarnaast is het belangrijk om overzicht te hebben van de kosten die aan het ziekteverzuim gebonden zijn, zoals:

  • loondoorbetaling
  • kosten van ziekteverzuimbegeleiding (arbodienst)
  • vervangingskosten
  • kosten van re-integratie

Analyse van de gegevens

Vergelijk deze cijfers met het gemiddelde in je branche. Hiervoor kun je gebruik maken van de verzuimcalculator van STAF die speciaal voor de uitzendbranche is ontwikkeld. Hierin zijn deze cijfers meegenomen. Gebruik vervolgens het stappenplan Analyse van het ziekteverzuim om op een gestructureerde manier de belangrijkste oorzaken van het verzuim in kaart te brengen.

Deze informatie kun je gebruiken om een nieuw verzuimbeleid op te stellen of een bestaand verzuimbeleid aan te passen. Heb je op dit moment geen verzuim? Denk er dan over na hoe je zorgt dat dit zo blijft en spreek procedures af. Denk daarbij aan de vijf factoren die het ziekteverzuim bepalen.

Download ook de uitgebreide toelichting op het stappenplan Verzuimbeleid (PDF)

5 Factoren ziekteverzuim