Verzuimbeleid: aan de slag

  Tool

De arbodienst of bedrijfsarts

Het verzuimbeleid wordt opgesteld in samenwerking met de arbodienst en/of bedrijfsarts.

  • Bespreek de cijfers en probeer binnen de mogelijkheden van de privacywetgeving te beoordelen welk deel van het verzuim echt te maken heeft met het werk: beroeps- of bedrijfsgebonden ziekteverzuim.
  • Kijk welke preventieve mogelijkheden er zijn om dit beroeps- of bedrijfsgebonden ziekteverzuim aan te pakken. Pak dit op via het preventiebeleid; zo kan ziekteverzuim in de toekomst worden teruggedrongen en kunnen kosten worden bespaard.
  • Bespreek met de arbodienst of bedrijfsarts ook de mogelijkheden om tot concrete aanpassingen te komen in de aanpak van het ziekteverzuim. Hier gaat het om de verzuimdrempel, de verzuimbegeleiding en de hervattingsdrempel.

Ook de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PvT) en het personeel zelf kunnen betrokken worden bij het opstellen of aanpassen van het verzuimbeleid.

Download ook de uitgebreide toelichting op het stappenplan Verzuimbeleid (PDF)

Tips

 Wettelijke eisen

Het voeren van een verzuimbeleid is geen wettelijke verplichting voor de werkgever, maar bij rechtszaken wordt er wel degelijk naar gevraagd. Het is daarom zeer aan te bevelen een up-to-date verzuimbeleid te voeren. De arbodienst adviseert inzake de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid en ondersteunt bij de effectuering.