Re-integratie: stappenplan voor het primaire uitzendbureau

  Tool

Als een uitzendkracht langdurig ziek of arbeidsongeschikt is, komt UWV in beeld. Stichting Arbo Flexbranche (STAF) en UWV hebben een convenant om langdurig verzuim van uitzendkrachten aan te pakken. UWV beoordeelt of de uitzendkracht nog kan werken. Is dat het geval, dan legt UWV aan de uitzendkracht uit wat voor werkzaamheden hij nog wel kan doen en waartoe hij in staat wordt geacht. Ook maakt UWV samen met de uitzendkracht afspraken over hoe hij weer aan de slag kan gaan. 

De uitzendkracht moet zich vervolgens binnen 2 dagen na het gesprek met UWV melden bij het uitzendbureau van waaruit hij is ziek gemeld (het primaire uitzendbureau). Hij neemt een recente CV mee en bespreekt of overhandigt de informatie over zijn arbeidsmogelijkheden die hij van UWV heeft gekregen. Op basis van die informatie kan het uitzendbureau de uitzendkracht goed matchen en plaatsen. 

Welke processtappen moet je als uitzendbureau vervolgens nemen?