Overdrachtformulier voor zieke uitzendkrachten

  Tool

UWV gebruikt het Overdrachtformulier om te inventariseren welke werkzaamheden een zieke uitzendkracht nog kan doen. UWV verzamelt informatie over de opleiding, het arbeidsverleden en de belastbaarheid van de uitzendkracht. Ook worden voorbeelden gegeven van functies die geschikt zijn onder de huidige omstandigheden.

De uitzendkracht krijgt het formulier mee van UWV en gebruikt dit bij de vervolggesprekken met UWV en het uitzendbureau, zodat men daar kan zien wat er al gedaan is en wat de mogelijkheden zijn voor de uitzendkracht.

Download het overdrachtformulier