Handreiking Uitzendwerk

  Tool

Preventie loont. Gebrek aan voorlichting en het ontbreken van een goede introductie op de werkplek blijken vaak een belangrijke oorzaak van arbeidsongevallen te zijn. Actieve voorlichting heeft bijgedragen aan een daling van het aantal ongevallen met uitzendkrachten. Reden voor Stichting Arbo Flexbranche (STAF) om samen met de Stichting van de Arbeid aandacht te vragen voor de veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten en andere nieuwkomers op de werkvloer.

De Handreiking Uitzendwerk geeft sociale partners handvatten om binnen de eigen sector afspraken te maken over een veilige werkplek voor uitzendkrachten. Voor uitzendorganisaties, inleners en uitzendkrachten is de Handreiking een handig naslagwerk. 

In de Handreiking Uitzendwerk staat helder en uitgebreid beschreven: 

  • welke voorlichting je moet geven voordat een uitzendkracht aan het werk kan en wie dat moet doen;
  • hoe je de uitzendkracht inwerkt en begeleidt op de werkplek;
  • wie verantwoordelijk is voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en hoe je daarover voorlichting geeft;
  • wat je moet doen als een uitzendkracht toch betrokken raakt bij een ongeval.

Download de Handreiking Uitzendwerk
Bestel de geprinte versie van de Handreiking Uitzendwerk