Duurzaam Flex Kompas

  Tool

Hoe kun je duurzame inzetbaarheid in de praktijk toepassen? Bewustwording is een belangrijke eerste stap: alle betrokkenen moeten doordrongen zijn van het belang van duurzame inzetbaarheid en hun  verantwoordelijkheid daarin.


Het Duurzaam Flex Kompas van STAF helpt je deze dialoog aan te gaan én direct concrete afspraken te maken. Denk hierbij aan afspraken die leiden tot een HR beleid waarin de flexkracht is opgenomen. Het uitzendbureau kan met haar kennis van de arbeidsmarkt, de organisatie adviseren bij de personele invulling. Dit leidt tot een goede match, die bijdraagt aan een betere productiviteit en continuïteit met minder verloop en verzuim.


Voor de flexkracht betekent dit nieuwe inzichten en het nemen van meer zelfregie voor het vergroten van de mobiliteit op de arbeidsmarkt. De opdrachtgever kan hierbij een belangrijke rol spelen door de flexkrachten de mogelijkheid te bieden om leerrijke werkervaring op te doen, alle partijen worden hier beter van. De opdrachtgever blijft over goed opgeleid (tijdelijk) personeel beschikken en de flexkracht kan zich verder ontwikkelen.    


Kortom, Duurzame Inzetbaarheid is een belangrijk onderwerp waar alle partijen mee aan de slag moeten, zeker nu de arbeidsmarkt aantrekt en het voor organisaties steeds lastiger wordt om goed gekwalificeerd personeel te vinden.


Het Duurzaam Flex Kompas


Het Duurzaam Flex Kompas is een digitaal dialooginstrument dat fungeert als ‘externe deskundige’ en procesbegeleider. Het kompas helpt bij het nemen van concrete stappen. Zo kun je afspraken maken over bijvoorbeeld de inwerkprocedure, contactpersoon, ontwikkeling, de afstemming tussen opdrachtgever, uitzendbureau en flexkracht, etc. Het resultaat: een werkbaar document met afspraken, waar alle partijen mee aan de slag kunnen.


Benieuwd wat het Duurzaam Flex Kompas voor jouw organisatie kan betekenen? Ga nu naar het Duurzaam Flex Kompas en start de dialoog. Het Duurzaam Flex Kompas wijst de weg.


In plaats van een digitale tool liever een postervariant om tijdens een gesprek op tafel te leggen? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.