Checklist Productie / Technisch / Logistiek

  Tool

Met de checklist voor werk in de productie, techniek of logistiek brengt de inlener de werkinhoudelijke risico’s in zijn bedrijf in kaart; werkzaamheden waarbij veelvuldig machines en gereedschap worden gebruikt. De inlener kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt en hoe hij daarmee om moet gaan.

De checklists kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist Productie / Technisch / Logistiek
Checklist Productie / Technisch / Logistiek (Engels)
Checklist Productie / Technisch / Logistiek (Duits)
Checklist Productie / Technisch / Logistiek (Pools)