Checklist Personenvervoer

  Tool

In de arbochecklist Personenvervoer zijn de meest voorkomende risico’s in deze specifieke sector in kaart gebracht. Het rijden in een taxi(busje) of touringcar, de passagiers en hun baggage en het verkeer brengen eigen risico’s met zich mee. Inleners in deze sector kunnen op de checklist aangeven wat relevant is om te weten voor aanvang van het werk van de uitzendkracht. De inlener kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt en hoe hij daarmee om moet gaan.

De checklist kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist Personenvervoer
Checklist Personenvervoer (Engels)