Checklist nieuwe medewerker

  Tool

Nieuwe medewerkers gaan met meer plezier aan de slag bij de uitzendorganisatie als ze een goede introductie hebben gekregen. Na zo’n introductie weet je wat er van je verwacht wordt en hoe zaken georganiseerd zijn. Sta ook stil bij eventuele risico’s van het werk en hoe je daarmee omgaat. 

De checklist nieuwe medewerker biedt een overzicht van de meest voorkomende zaken: van arbeidscontract tot werkplek en van werkdruk tot nooduitgang. Deze checklist is een voorbeeld! Pas de checklist aan naar behoefte. Laat de medewerker de onderwerpen zelf afvinken nadat ze zijn behandeld.

Checklist nieuwe medewerker