Checklist Metaal

  Tool

In de arbochecklist voor de metaal- en elektrotechniek zijn de meest voorkomende risico’s in deze specifieke sector in kaart gebracht. In deze sector wordt veelvuldig gewerkt met machines en gereedschappen waarbij de kans bestaat dat iemand zich snijdt of brandt. Inleners in deze sector kunnen zo aangeven wat relevant is om te weten voor aanvang van het werk van de uitzendkracht. De inlener kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt en hoe hij daarmee om moet gaan.

De checklists kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist Metaal 
Checklist Metaal (Engels)
Checklist Metaal (Pools)