Checklist Medisch

  Tool

Met de checklist voor medisch werk brengt de inlener de specifieke, werkinhoudelijke risico’s in kaart voor uitzendkrachten die gaan werken als bijvoorbeeld arts, verpleegkundige of laborant. De inlener kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt en hoe hij daarmee om moet gaan.

De checklists kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist Medisch
Checklist Medisch (Engels)