Checklist Magazijn

  Tool

In deze arbochecklists zijn de meest voorkomende risico’s voor werken in en om magazijnen in kaart gebracht. Denk daarbij aan het werken binnen goederenontvangst of expeditie (laden en lossen van vrachtwagens, intern transport binnen het magazijn, het in-, om- en uitpakken van goederen, orderpicken etc. Zowel de lading als de middelen waarmee deze vervoerd en bewerkt wordt, kunnen specifieke risico’s met zich meebrengen. De checklist vormt een aanvulling op de checklists Productie-technisch-logistiek en Goederenvervoer.

Bedrijven die uitzendkrachten inhuren voor magazijnwerk, kunnen met behulp van de checklists aan het uitzendbureau doorgeven wat relevant is om te weten voordat de uitzendkracht start met de werkzaamheden. Het inlenende bedrijf kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklists zijn een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt, hoe hij daarmee om moet gaan en welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn.

Voor meer informatie en video’s over risicovolle situaties, zie de Code Gezond en Veilig Magazijn op www.cgvm.nl.

De checklist kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist magazijn
Checklist magazijn (Engels)
Checklist magazijn (Pools)