Checklist Land- en Tuinbouw

  Tool

In de arbochecklist Land- en tuinbouw zijn de meest voorkomende risico’s in de agrarische sectoren in kaart gebracht. Werken met machines, gereedschappen en bestrijdingsmiddelen, werken met dieren of werken in de buitenlucht brengen allemaal eigen risico’s met zich mee. Inleners kunnen op de arbochecklist aangeven wat relevant is om te weten voor aanvang van het werk van de uitzendkracht. De inlener kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt en hoe hij daarmee om moet gaan.

De checklists kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist Land- en Tuinbouw 
Checklist Land- en Tuinbouw (Engels)
Checklist Land- en Tuinbouw (Duits)
Checklist Land- en Tuinbouw (Pools)

Teken en de ziekte van Lyme

De laatste jaren kregen meer werknemers in ‘t groen de ziekte van Lyme. Wie gebeten wordt door een teek, loopt de kans besmet te worden. Daarom heeft Stigas in 2015 het onderdeel ‘tekenbeten en de ziekte van Lyme’ toegevoegd aan de arbocatalogus voor groene sectoren.
 

Bekijk hier de Arbocatalogus voor agrarische en groene sectoren

Vraag het inlenende bedrijf of deze informatie en preventieve tips relevant zijn voor het werk van de uitzendkracht.