Checklist Goederenvervoer

  Tool

In de arbochecklist Goederenvervoer zijn de meest voorkomende risico’s in deze specifieke sector in kaart gebracht. Niet alleen de vervoersmiddelen, maar ook de lading die vervoerd wordt, kan specifieke risico’s met zich meebrengen. Inleners in deze sector kunnen zo aangeven wat relevant is om te weten voor aanvang van het werk van de uitzendkracht. De inlener kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt en hoe hij daarmee om moet gaan.

De checklist kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist Goederenvervoer 
Checklist Goederenvervoer (Engels)
Checklist Goederenvervoer (Pools)