Checklist Bouw

  Tool

In de arbochecklist voor bouwwerkzaamheden zijn de meest voorkomende risico’s in deze specifieke sector in kaart gebracht. Inleners in deze sector kunnen zo aangeven wat relevant is om te weten voor aanvang van het werk van de uitzendkracht. De bouw kent veel verschillende werkzaamheden waarbij vaak machines en gereedschappen worden gebruikt. Ook het werken in de buitenlucht brengt risico’s met zich mee. De inlener kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt en hoe hij daarmee om moet gaan.

De checklist kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist Bouw
Checklist Bouw (Engels)
Checklist Bouw (Duits)
Checklist Bouw (Pools)