Checklist Algemeen

  Tool

Wie houdt bij de inlener toezicht op veilig en gezond werken, wie wijst de uitzendkracht op veiligheidsinstructies en bij wie kan de uitzendkracht terecht met vragen? De algemene arbochecklist beschrijft de afspraken en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de uitzendonderneming en de inlener. 

Checklist Algemeen
Checklist Algemeen (Engels)
Checklist Algemeen (Duits)
Checklist Algemeen (Pools)

De checklists kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.