Checklist Administratief

  Tool

Met de checklist voor administratief werk brengt de inlener de specifieke, werkinhoudelijke risico’s in zijn bedrijf in kaart. Denk aan alle functies waarbij vooral achter een bureau of beeldscherm wordt gewerkt. De inlener kan de lijst waar nodig aanvullen met meer specifieke risico’s. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel om de uitzendkracht te informeren over de risico’s die het werk met zich meebrengt en hoe hij daarmee om moet gaan.

De checklists kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.

Checklist Administratief
Checklist Administratief (Engels)