Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk

  Tool

Elk bedrijf is verantwoordelijk voor het bieden van een veilige en gezonde werkplek aan alle medewerkers. Ook uitzendkrachten vallen onder de zorgplicht van de werkgever. Of u als werkgever aansprakelijk als een uitzendkracht schade lijdt bij een ongeval op het werk hangt van verschillende zaken af. Als de werknemer (uitzendkracht) expres of bewust roekeloos is geweest, of als hij het nalaat om veilig te werken, bent u niet aansprakelijk. En ook als u kunt aantonen dat u alles heeft gedaan om ongevallen te voorkomen kan het zijn dat u niet aansprakelijk wordt gesteld (zie ook Zorgplicht van de werkgever).

De situaties zijn echter niet altijd zwart-wit. In het document Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk vindt u concrete voorbeelden van situaties, zowel op het werk als in het verkeer.

Download het document