Ziek, en dan?

  Thema

Als je uitzendkracht bent en ziek wordt, wat moet je dan doen? Hieronder een handig overzicht met de basisregels. Deze zijn door UWV en de uitzendbranche samen opgesteld. Het kan zo zijn dat er bij jouw uitzendbureau in specifieke situaties andere regels gelden, dus vraag daar naar.

Als je ziek bent, meld je je voor 10.00 uur 's ochtends ziek bij (de intercedent van) het uitzendbureau

Uiteraard laat je ook aan je direct leidinggevende van het bedrijf waar je werkt weten dat je ziek bent. Het uitzendbureau meldt je vervolgens ziek bij UWV of bij de eigen bedrijfsarts/Arbodienst.

Verplicht thuisblijven

Na je ziekmelding ben je verplicht thuis te blijven tot 18.00 uur voor controle door UWV*. Als UWV je niet kan bereiken kan dit gevolgen hebben voor je uitkering! Blijf daarom bereikbaar totdat je: 

  • bezoek hebt gehad van een verzekeringsarts, of
  • door een medewerker van UWV bent gebeld, of
  • een oproep hebt gehad voor een gesprek met een bedrijfs- of verzekeringsarts of een UWV-medewerker, of
  • weer gaat werken

Tot dit eerste contact met UWV mag je wel je arts of fysiotherapeut bezoeken. Of naar een sollicitatiegesprek gaan.

*Sommige uitzendbureaus zijn eigenrisicodrager. In dat geval word je niet door UWV gebeld, maar door iemand anders.

Bezoek van UWV 

UWV (of degene die namens het uitzendbureau contact opneemt in geval van eigenrisicodragerschap) kan je ook verplichten de eerste twee weken ’s morgens tot 10.00 uur en ’s middags van 12.00 uur tot 14.30 uur thuis te blijven. Je krijgt hierover bericht van UWV. Het is mogelijk dat je bezoek krijgt van een UWV-medewerker. Je mag je huis wel verlaten voor een bezoek aan je behandelend arts, de arbo-arts of UWV. Kijk voor meer informatie op de site van UWV

Daarnaast ben je verplicht:

  • je verpleegadres op te geven aan UWV;
  • mee te werken aan de procedure die UWV inzet om je weer aan het werk te helpen;
  • mee te denken over vervangende arbeid.

Wie doet wat bij ziekte van een uitzendkracht?

Gedurende de periode dat je ziek bent, moet je een aantal stappen nemen (Wet Verbetering Poortwachter). Ook het uitzendbureau en UWV hebben hierin een taak. Hier vind je een helder overzicht over “Wie doet wat bij ziekte van een uitzendkracht?”.