Wie doet wat bij een zwangere uitzendkracht?

  Thema

Als een uitzendkracht zwanger is, moeten er enkele zaken worden geregeld. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het nodig zijn om beschermende maatregelen te nemen of tijdelijk bepaalde werkzaamheden helemaal niet te doen. Ook moeten zwangerschapsverlof en een -uitkering worden aangevraagd.


Risico's op het werk


Voor zwangeren of vrouwen met een kinderwens zijn er specifieke risico’s op de werkvloer om rekening mee te houden. De inlener geeft bij een nieuwe opdracht aan of het werk risico’s voor zwangerschap met zich meebrengt en welke maatregelen daartegen getroffen worden. Zo kan de uitzendorganisatie de uitzendkracht tijdig informeren als dit speelt. Denk bijvoorbeeld aan werken met trillende apparaten, schadelijke stoffen, gassen of straling. Online zijn verschillende voorbeelden van risico’s te vinden, bijvoorbeeld op de website Strakszwangerworden of in de app werk en zwangerschap van FNV.


Verlof en een zwangerschapsuitkering aanvragen


Een zwangere werknemer heeft recht op minimaal 16 weken zwangerschapsverlof en een -uitkering. Het verlof kan in overleg vanaf zes tot uiterlijk vier weken voor de uitgerekende datum ingaan. Op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) kan voor de uitzendkracht bij UWV een uitkering worden aangevraagd. Dit moet tussen de vier en twee weken voordat het verlof ingaat. Vanaf de geboorte heeft de uitzendkracht recht op minimaal 10 weken uitkering. Voor uitzendkrachten die bij het uitzendbureau in dienst zijn, vraagt het uitzendbureau de uitkering aan. Uitzendkrachten die niet meer in dienst zijn, kunnen met vragen terecht bij UWV. Op de website van UWV staat informatie voor werkgevers en voor werknemers.


Zwangerschap: voorkom discriminatie!


In Nederland kan een werknemer niet ontslagen worden vanwege zwangerschap of bevalling. Wordt er onderscheid gemaakt op grond van zwangerschap? Dan is sprake van indirecte discriminatie, omdat alleen vrouwen zwanger kunnen worden. 


Tijdens de selectieprocedure mag de inlener niet vragen naar een eventuele zwangerschap of kinderwens. Ook de intercedent van de uitzendorganisatie mag dit soort vragen niet stellen en de uitzendkracht hoeft deze vragen niet te beantwoorden. Wijs uitzendkrachten hierop, want vaak weten vrouwen niet dat ze geen antwoord hoeven te geven.


Wanneer de inlener de opdracht beëindigd nadat de uitzendkracht heeft gemeld dat ze zwanger is, onderzoek dan of er sprake kan zijn van discriminatie. Op de websites van brancheorganisaties ABU en NBBU vind je meer informatie hoe je als uitzendorganisatie om moet gaan met discriminerende verzoeken van inleners.


Meer informatie?


Voor meer informatie over zwangerschap en risico’s op het werk kun je terecht op onder andere:


Strakszwangerworden.nl: informatie over mogelijke risico's op het werk
UWV: informatie voor werkgevers
UWV: informatie voor werknemers
Ondernemersplein: regelingen voor arbeidstijden en verlof per 1 januari 2015
NVAB: voor de begeleidings richtlijn Zwangerschap, Postpartumperiode en Werk