Werkinstructies als basis voor veilig werken

  Thema

Om het werk veilig en goed te kunnen uitvoeren hebben werknemers duidelijke informatie nodig over het hoe, wat en waarom van het werk. Zulke werkinstructies zijn nog belangrijker voor uitzendkrachten, voor wie de werkomgeving nieuw is. Als u een uitzendkracht inhuurt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor een goede werkplek en de werkinstructies die daarbij horen. 

Inwerken loont!

Goede werkinstructies en toelichting over de veiligheids- en gezondheidsrisico’s blijken directe voordelen op te leveren:

  • De uitzendkracht voelt zich aangesproken als hij merkt dat de tijd wordt genomen om hem duidelijk te maken wat precies van hem wordt verwacht.
  • Een goed ingewerkte uitzendkracht is productiever. 
  • Een vast aanspreekpunt vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel bij de uitzendkracht.

Bij controle door de Inspectie SZW moet u kunnen aantonen dat voorlichting en/of instructie op de werkplek heeft plaatsgevonden.

Werkinstructies in de praktijk

Werkinstructies kunnen het beste worden gegeven in combinatie met het inwerken van de uitzendkracht op de werkplek. Als de uitzendkracht meteen de praktijksituatie ziet, zal hij de uitleg vaak beter begrijpen. Let op dat de informatie niet alleen verstrekt, maar ook echt begrepen wordt. Bij anderstaligen moet de gegeven informatie toegankelijk en begrijpelijk zijn. De volgende onderwerpen horen bij de werkinstructie, indien van toepassing:

Tijdens het werk

Let op dat de informatie niet alleen verstrekt, maar ook echt begrepen wordt.

De inlener blijft als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitzendkracht. Zorg er daarom voor dat bekend is wie toezicht houdt en waar de uitzendkracht terecht kan met vragen. Bij wijzigingen in de werkzaamheden of de omstandigheden moet opnieuw voorlichting en instructie worden gegeven.