Wat is de rol van de arbodienst en bedrijfsarts?

  Thema

De arbodienst of arbodeskundige helpt de werkgever om een goed arbo- en verzuimbeleid te voeren. Een goede samenwerking zorgt aantoonbaar voor minder verzuim en betere arbeidsomstandigheden. Die samenwerking is bovendien wettelijk verplicht. De afspraken met de arbodienst worden vastgelegd in een basiscontract. Hierin staat in ieder geval:

  • dat de bedrijfsarts toegang heeft tot iedere werkplek;
  • hoe de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en de OR / PVT is geregeld;
  • hoe werknemers gebruik kunnen maken van hun recht op een second opinion;
  • hoe de bedrijfsarts om moet gaan met de meldingsplicht voor beroepsziekten;
  • en hoe de klachtenprocedures werken.

Lees meer over de arbodienst en de arbodeskundige in het Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging (PDF).

Tool voor selectie van een passende arbodeskundige

Welk type arbodeskundige heb je nodig voor een specifieke arbovraag? Gebruik de online tool ‘Arbodeskundige Hulp voor Preventiemedewerkers’ van inPreventie. Met deze tool wordt in twee stappen duidelijk welk type arbodeskundige jouw vraag kan beantwoorden. De Arbodeskundige Hulp is gratis beschikbaar via arbodeskundigen.inpreventie.nl.