Waadi

  Thema

Voor bemiddeling van arbeid door intermediairs of uitzendondernemingen gelden specifieke regels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi).

Wettelijke registratieplicht

Wie tijdelijk extra personeel nodig heeft, maakt vaak gebruik van de diensten van een uitzendonderneming. Een uitzendonderneming matcht dagelijks mensen die werk zoeken met bedrijven die werk aanbieden. Per jaar bemiddelen uitzendondernemingen bij maar liefst 1,4 miljoen plaatsingen. 

Het matchen van vraag en aanbod wordt ook wel ‘het ter beschikking stellen van arbeidskrachten’ genoemd. Uitzendorganisaties die mensen bemiddelen naar werk moeten dit registreren in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

 Veilig en gezond werken

Uitzendkrachten hebben net als vaste medewerkers recht op een veilige en gezonde werkplek. In de Waadi is vastgelegd welke verplichtingen een uitzendorganisatie heeft. In de Arbowet is vastgelegd welke verantwoordelijkheden de inlener en de uitzendkrachten hebben voor een gezonde en veilige werkomgeving. De inlener is verantwoordelijk voor de veiligheid van de uitzendkracht op de werkplek en draagt zorg voor heldere werkinstructies en stelt zo nodig persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Het stappenplan voor de doorgeleidingsplicht geeft een helder overzicht van de verantwoordelijkheden van de uitzendkracht, het uitzendbureau en de inlener.