Verzuimbeleid: beheer en onderhoud

  Thema

De uitvoering van het verzuimbeleid is een doorlopend proces. Zorg voor een goede registratie van het verzuim, zowel op afdelingsniveau (indien relevant) als op bedrijfsniveau.

Evalueer het verzuimbeleid en de cijfers jaarlijks met de arbodienst of bedrijfsarts en bekijk wat er verbeterd kan worden. Dit kan aanleiding zijn voor aanpassingen in het verzuimbeleid. Houd daarbij in de gaten om welke van de 5 factoren van het ziekteverzuimbeleid het precies gaat. Let ook op eventuele aanpassingen in het preventiebeleid.

Is er sprake van grijs of zwart verzuim?

Kijk of er sprake is van zwart of grijs verzuim. Dit soort verzuim vraagt om een andere aanpak dan het ‘normale’ witte verzuim. Wanneer je zwart of grijs verzuim binnen de organisatie ontdekt, kan dat een gevoel van urgentie geven. Wat je ermee moet doen, verschilt per situatie en bedrijf. Is er een individuele aanpak nodig, of heeft het gedrag te maken met de bedrijfscultuur?

Vormen van verzuim

  • Wit verzuim: de werknemer is aantoonbaar ziek en in elk geval tijdelijk arbeidsongeschikt. De aantoonbaarheid van de arbeidsongeschiktheid ligt bij de bedrijfsarts. 
  • Zwart verzuim: de werknemer meldt zich ziek, maar is feitelijk niet ziek en zou zijn werk gewoon hebben kunnen verrichten. Strengere controlemaatregelen zijn hier op zijn plaats.
  • Grijs verzuim: misschien is de werknemer wel ziek, maar de vraag is of de werknemer echt niet meer kan werken. Dit kan betekenen dat het verzuimbeleid onduidelijk is of onduidelijk wordt uitgevoerd door de leidinggevenden. Er wordt ‘speelruimte’ geboden.

Eén geval van zwart verzuim betekent nog niet dat het gehele verzuimbeleid op de kop moet, maar neem wel in het verzuimbeleid op wat er gebeurt bij vermoedens van zwart en grijs verzuim.

Download ook de uitgebreide toelichting op het stappenplan Verzuimbeleid (PDF)