Verzuimbegeleiding: van ziek naar werk in 7 stappen

  Thema

Een zieke uitzendkracht help je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk weer aan het werk. De uitzendkracht, UWV en de uitzendonderneming werken daarbij samen. Dankzij een goede samenwerking is het kort verzuim onder uitzendkrachten in de periode van 2003 tot 2006 flink gedaald. Sinds 2013 pakken UWV en de uitzendbranche ook samen langdurig verzuim aan binnen het convenant ‘Beter aan het Werk’.

Hieronder staan de stappen die genomen moeten worden volgens de Wet verbetering Poortwachter. Houd hierbij de termijnen goed in de gaten. Als een termijn overschreden wordt, kan dat gevolgen hebben voor een (eventuele) uitkering.