Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen

  Thema

Als een uitzendkracht betrokken raakt bij een ongeval, of als hij schade veroorzaakt, wie is er dan verantwoordelijk? De uitzendkracht, de uitzendorganisatie of de inlener?

In de Arbowet staat dat de inlener als werkgever verantwoordelijk is voor het veilig werken van de uitzendkracht, op dezelfde manier als voor werknemers die bij hem in dienst zijn. Hij mag hierin geen onderscheid maken. De omstandigheden waarin de uitzendkracht werkt moeten gelijk zijn aan die van alle werknemers binnen het bedrijf.

In de branchebrochure Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten staat duidelijk omschreven wie welke verantwoordelijkheid draagt.

Schade en ongevallen

Bij schade of ongevallen waarbij de uitzendkracht betrokken is, is de inlener verantwoordelijk en aansprakelijk. Hoewel de uitzendkracht niet in dienst is bij de inlener, werkt hij wel onder zijn leiding en toezicht. De uitzendorganisatie heeft immers geen invloed op wat er op de werkvloer gebeurt. Wel moet de uitzendorganisatie voldoen aan haar doorgeleidingsplicht.

Stichting Arbo Flexbranche (STAF) heeft een rapport geschreven over de aansprakelijkheid bij ongevallen met uitzendkrachten. Hierin staan verscheidene praktijkvoorbeelden en ook de zorgplicht komt uitgebreid aan bod.

Download het rapport: Aansprakelijkheid bij ongevallen op het werk