Veiligheidsrisico’s uitzendkracht: wat moet je doen als uitzendorganisatie?

  Thema

Inlener, uitzendorganisatie en uitzendkracht zijn er alle drie verantwoordelijk voor dat de uitzendkracht veilig kan werken. Als intercedent moet je ervoor zorgen dat de uitzendkrachten goed geïnformeerd aan de slag gaan. Maar hoe inventariseer je de risico’s en hoe kom je aan de juiste informatie om uitzendkrachten te kunnen wijzen op veiligheidsrisico’s én -maatregelen?

Inzicht in risico’s: het stappenplan voor de doorgeleidingsplicht

De inlener moet uitleggen met welke veiligheidsrisico’s de uitzendkracht binnen zijn bedrijf in aanraking kan komen en welke maatregelen hiervoor worden genomen. In het stappenplan voor de doorgeleidingsplicht staat wie welke taak heeft als het gaat om veilig werken. Met het stappenplan in de hand, kun je zowel de inlener als de uitzendkracht wijzen op hun taken en verantwoordelijkheden. Je kunt ook deze korte (1:36) animatie laten zien:

Animatie veiligheid uitzendkrachten: wie doet wat

Risico-inventarisatie inlener

De inlener weet zelf het beste welke specifieke risico’s de werkzaamheden in zijn bedrijf met zich meebrengen. Vraag daarom naar het arbodocument of de relevante informatie uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het inlenende bedrijf. Daarin staan de arborisico’s beschreven en de maatregelen die zijn getroffen om de risico’s te beperken. 

Informeer de uitzendkracht over veiligheidsrisico's

Is er geen RI&E of arbodocument beschikbaar? Gebruik dan een van de praktische STAF-Arbochecklists. De uitzendkracht moet uiterlijk één dag voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd zijn. Zorg ervoor dat de uitzendkracht begrijpt welke risico’s het werk met zich meebrengt en dat hij op de hoogte is van de maatregelen.

Veilig aan de slag

Het uitzendbureau informeert de uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden over risico’s en maatregelen. Stichting Arbo Flexbranche (STAF) biedt gratis verschillende tools om de risico’s te inventariseren en uitzendkrachten goed te informeren, namelijk: