UWV

  Thema

Als je ziek of zwanger bent en je hebt op dat moment geen werkgever dan kan er mogelijk recht bestaan op een ziektewetuitkering. Is het uitzendbureau geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan word je als uitzendkracht aangemeld bij UWV. Zij kijken samen met je naar mogelijkheden om weer aan het werk te gaan.

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van de zogeheten werknemersverzekeringen. Daaronder valt de Ziektewet. UWV stimuleert en ondersteunt mensen om tijdens of na ziekte zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Zij zorgen ook voor de uitkering van ziektegeld.

Weer aan het werk

Voor de uitzendbranche werkt UWV intensief samen met het uitzendbureau. Bijvoorbeeld om je zo goed mogelijk te begeleiden om weer aan het werk te gaan na ziekte. Dit is vastgelegd in het convenant ‘Beter aan het werk’. Op de pagina ‘Ziekte, wie doet wat?’ vind je meer informatie over de stappen die worden genomen bij ziekte en wat er van je wordt verwacht.

Website UWV

Op de website van UWV vind je veel informatie over verschillende soorten uitkeringen, ziekte, zwangerschap en re-integratie.