Uitkering tijdens ziekte

  Thema

Een uitzendkracht meldt zich ziek. Wordt hij doorbetaald of niet? En wie gaat dat doen?

Als de uitzendkracht een contract met een uitzendbeding heeft, krijgt hij een Ziektewet-uitkering. Is er geen uitzendbeding opgenomen in het contract of is de onderneming eigenrisicodrager, dan betaalt het uitzendbureau het loon van de uitzendkracht door tijdens zijn ziekte.