Risico's: agressie en geweld

  Thema

Agressie en geweld zijn risico’s waar vaste medewerkers bij een uitzendorganisatie mee te maken kunnen krijgen. De impact en gevolgen van geweld en agressie kunnen groot zijn en zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid. Agressieve en gewelddadige situaties moeten daarom zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit begint met goede voorlichting. Wat is het? Hoe ga je ermee om? En hoe kun je het voorkomen?

Wat is agressie en geweld?

Klanten die schelden, intimideren en bedreigen zijn voorbeelden van agressie en geweld gericht op werknemers bij uitzendorganisaties. Ook situaties waarbij werknemers gewond raken door toedoen van een uitzendkracht of inlener rekenen we tot agressie en geweld. 
Tussen collega’s onderling kan ook sprake zijn van agressie of geweld. Denk aan pesten of (seksuele) intimidatie. De uitzendorganisatie is verplicht haar werknemers te beschermen tegen al deze vormen van agressie en geweld.

Bekijk de factsheet van TNO over ongewenst gedrag op het werk

Wat kun je eraan doen als werkgever?

Elke uitzendorganisatie is verplicht maatregelen te nemen om het risico op agressie en geweld zo klein mogelijk te houden. Gedragsregels en protocollen helpen daarbij. Geef werknemers ook voorlichting over het beleid, zodat ze weten hoe ze moeten handelen in een bedreigende situatie. Meer informatie maatregelen zijn te vinden in de Arbocatalogus

Stichting Arbo Flexbranche (STAF) heeft verschillende checklists en voorbeelden opgesteld, die helpen agressie te herkennen, bespreekbaar te maken en te voorkomen.

checklist: Agressie werkgever
checklist: Agressie werknemer
aanpak: zes stappenplan voor agressie
voorbeeld: Uitwerking minimaal agressiebeleid
oefening: Agressie in je team bespreken
voorbeeld: Agressieprotocol
voorbeeld: Protocol alleen werken
voorbeeld: Bedrijfsopvangteam
checklist: Extra veiligheid
voorbeeld: Gedragscode agressie
voorbeeld: Registratieformulier agressie
voorbeeld: Intentieverklaring
voorbeeld: Waarschuwingsbrief
voorbeeld: Cameraprotocol

tool: Een goede werksfeer, laten we dat zo houden

Bekijk hier een overzicht van alle oplossingen voor agressie.