Risico’s: werkdruk en stress

  Thema

Werk is nooit constant. Dat kan werkdruk veroorzaken. Als een werknemer structureel werkdruk ervaart kan dit leiden tot werkstress, wat de gezondheid van de werknemer kan beïnvloeden en kan leiden tot verzuim. Werkdruk en werkstress vormen ook een risico voor vaste medewerkers van een uitzendorganisatie. Wat is het? Hoe kan het ontstaan? En hoe kun je het voorkomen?

Wat is werkdruk? 

Bij werkdruk kan een werknemer structureel niet voldoen aan de eisen die bij zijn werk horen. Dit kan verschillende oorzaken hebben: het werk kan te moeilijk zijn, of te veel, of de werknemer heeft het gevoel niet aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Dit kan leiden tot psychische of lichamelijke klachten.

Hoe kan werkdruk ontstaan?

Werkdruk ontstaat wanneer belasting en belastbaarheid niet met elkaar in balans zijn. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Taakeisen: werkinhoud, hoeveelheid werk, tijdsdruk, benodigde kennis en vaardigheden. 
 • Controlemogelijkheden: autonomie, hoe het werk wordt gedaan maar ook of je je eigen tijd kunt indelen en of je inspraak hebt in beslissingen aangaande het werk.
 • Onderlinge verhoudingen: hoe is de samenwerking georganiseerd, vinden collega’s hulp en steun bij elkaar, zowel werkinhoudelijk als mentaal.

Wat is werkstress?

Werkstress is een situatie van langdurige psychische overbelasting. Het kan ontstaan als een werknemer langere tijd niet aan gestelde eisen kan voldoen. Of wanneer een werknemer denkt dat hij niet aan de eisen kan voldoen. 
Stress kan zich lichamelijk en geestelijk uiten. Hoge bloeddruk, oververmoeidheid, slaapstoornissen, rugklachten en depressiviteit kunnen symptomen zijn van werkstress. Werkstress kan ontstaan door werkdruk. Maar werkdruk is niet de enige oorzaak van werkstress.

Hoe kan werkstress ontstaan?

 • te veel of juist te weinig werk
 • te moeilijk of juist te makkelijk werk
 • saai, repeterend of gevaarlijk werk
 • steeds veranderende eisen aan kennis en vaardigheden
 • weinig invloed op de arbeidsomstandigheden van het werk
 • een slechte sfeer op het werk
 • onzekerheid, bijvoorbeeld bij een reorganisatie
 • ontevredenheid over het salaris 
 • ontevredenheid over de werk- en rusttijden

Werkstress en werkdruk voorkomen

Om werkstress en werkdruk te voorkomen is het belangrijk dat een werknemer samen met de werkgever kijkt naar oplossingen. Als werkgever ben je trouwens verplicht om preventieve maatregelen te nemen. Maatregelen tegen werkdruk en werkstress in de uitzendbranche zijn te vinden in de Arbocatalogus.

We hebben verschillende checklists en voorbeelden opgesteld, die helpen werkdruk en werkstress te herkennen, bespreekbaar te maken en te voorkomen.

checklist: Werkdruk en stress signaleren werkgever

checklist: Werkdruk en stress signaleren werknemer

aanpak: zes stappenplan voor werkdruk

voorbeeld: Uitwerking minimaal werkdrukbeleid

overzicht: Oplossingen voor werkdruk

overzicht: Tips timemanagement