Preventiemedewerker bij het uitzendbureau

  Thema

Preventiemedewerkers houden zich bezig met het voorkomen van ongevallen en verzuim. In de Arbowet staat dat elke uitzendorganisatie minimaal één preventiemedewerker moet hebben.


Hoeveel preventiemedewerkers?


Als een uitzendorganisatie 25 medewerkers of minder heeft, mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Bij grotere organisaties kunnen meerdere preventiemedewerkers de taken uitvoeren. Heeft een uitzendorganisatie meer vestigingen, bekijk dan per vestiging hoeveel preventiemedewerkers er nodig zijn.


Wat zijn de taken van de preventiemedewerker?


De preventiemedewerker moet volgens de Arbowet in elk geval:


  • het (mede) opstellen en uitvoeren van de RI&E;
  • de maatregelen die voortkomen uit de RI&E (helpen) uitvoeren;
  • het adviseren aan en samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners;
  • het adviseren en nauw samenwerken met de OR / PVT over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.

De OR / PVT heeft instemmingsrecht bij zowel de keuze van de persoon van de preventiemedewerker als over de positionering van de preventiemedewerker in de organisatie. Bij het aanstellen van een nieuwe preventiemedewerker kun je afspraken over het takenpakket en tijdsbesteding vastleggen. STAF biedt hiervoor een voorbeeld opdrachtformulier. In het Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging staat meer informatie over de taken en deskundigheid van de preventiemedewerker.


Download hier een voorbeeld opdrachtformulier voor preventiemedewerkers


Download het volledige Handboek OR/PVT


Online wegwijzer voor preventiemedewerkers


De Wegwijzer Preventiemedewerker is speciaal ontwikkeld voor preventiemedewerkers bij uitzendorganisaties. Dit online hulpmiddel helpt je snel op weg om je eigen plan van aanpak te creëren.


Meer informatie over de Wegwijzer Preventiemedewerker


Direct aanmelden voor de Wegwijzer Preventiemedewerker


Website voor preventiemedewerkers: inPreventie


De website www.inpreventie.nl geeft veel informatie, speciaal voor de preventiemedewerker. Je kunt daar ook vragen stellen. In opdracht van inPreventie ontwikkelde TNO de ‘Snelstartgids voor preventiemedewerkers’. Hierin worden stapsgewijs de taken, bevoegdheden en informatiebronnen uitgelegd. Van deze gids is een speciale versie voor de uitzendbranche beschikbaar.


Download de Snelstartgids voor preventiemedewerkers