Preventiebeleid concreet

  Thema

Het preventiebeleid bestaat uit het inventariseren en evalueren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in het bedrijf en het maken en uitvoeren van een plan om deze risico’s te beperken. Dit wordt gedaan door een RI&E (risicoinventarisatie en -evaluatie) te maken waaruit een plan van aanpak volgt. Het plan en de risico’s moeten bekend zijn bij alle werknemers.

Via het bestelformulier kun je een handformaat, geprinte versie van het stappenplan bestellen. De geprinte versie bevat naast preventiebeleid ook verzuimbeleid. Daarnaast kun je een uitgebreide toelichting downloaden.

Bestel het stappenplan Preventie- & Verzuimbeleid op handformaat

Download de toelichting bij het stappenplan Preventiebeleid (PDF)

Een goed en gedegen preventiebeleid kan veiligheids- en gezondheidsrisico’s beperken, verzuim verlagen en werkplezier verhogen. Het levert veel voordelen op: 

  • Het verkleint de kans op ongelukken en verzuim. Dit voorkomt een hogere werkdruk voor collega’s bij uitval van medewerkers. 
  • Het geeft helderheid over taken en werkafspraken. Dit wordt gewaardeerd door werknemers en het neemt onzekerheid weg. 
  • Het beperkt aansprakelijkheidsrisico’s voor het bedrijf bij ziekte of ongevallen. 

Video: Preventiebeleid bij uitzendorganisaties

In deze animatie laten we in anderhalve minuut zien hoe het werkt:

 

Bekijk ook de video Wat is een RI&E? van het Steunpunt RI&E.

Wie voert het uit?

De directie is verantwoordelijk voor het preventiebeleid. In kleinere bedrijven mag de werkgever de preventietaken zelf uitvoeren. Bij méér dan 25 medewerkers in vaste dienst, moet een preventiemedewerker met instemmingsrecht van de OR / PVT worden aangewezen. Hij of zij heeft als wettelijke taak mee te werken aan de RI&E en het plan van aanpak. Bij ingewikkelde situaties kan een beroep worden gedaan op externe deskundigen zoals de arbodienst. Hoe je de functie van preventiemedewerker kunt invullen vind je in de online Wegwijzer Preventiemedewerker.

Meer informatie over de wegwijzer

Wanneer uitvoeren?

Nadat de RI&E en het plan van aanpak éénmaal zijn gemaakt, hoeft het bijhouden ervan niet veel tijd te kosten. Het plan van aanpak wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd. Bij grote veranderingen in het bedrijf, zoals een verbouwing of bij nieuwe typen werkzaamheden, wordt de RI&E opnieuw gemaakt. 

Hoe pak je het aan?