Preventiebeleid: beheer en onderhoud

  Thema

De RI&E en het Plan van Aanpak zijn levende documenten die doorlopend aandacht nodig hebben. Overleg regelmatig met de preventiemedewerker en verantwoordelijken over de uitvoering van de verbeterpunten in het Plan van Aanpak. Gebruik daarbij steeds het Plan van Aanpak als uitgangspunt en verwerk verbeteringen regelmatig.

Informeren en evalueren

Door het vastleggen van afspraken is nog niet gegarandeerd dat er ook veilig en gezond wordt gewerkt. Bespreek daarom het preventiebeleid en het Plan van Aanpak met het personeel, bijvoorbeeld tijdens het werkoverleg. Doe dit niet alleen bij de start, maar geef ook regelmatig updates over nieuwe maatregelen. Maak de RI&E en het Plan van Aanpak beschikbaar voor alle medewerkers (wettelijke plicht).

Evalueer het gehele Plan van Aanpak na een jaar:

  • Wat is er van de verbeterpunten gerealiseerd en wat niet?
  • Hoe kwam het dat de verbeterpunten niet werden gerealiseerd?
  • Maak weer een nieuw of aangepast Plan van Aanpak voor het nieuwe jaar. Hierin kunnen nu nieuwe verbeterpunten worden opgepakt.

Download ook de uitgebreide toelichting op het stappenplan Preventiebeleid (PDF)