Plan van Aanpak: wat staat er in de wet?

  Thema

Het Plan van Aanpak maakt deel uit van de RI&E. In het Plan van Aanpak wordt beschreven welke maatregelen worden genomen en er moet worden aangegeven binnen welke termijn maatregelen worden geïmplementeerd (artikel 5, lid 3, Arbowet). 


Toetsing


De RI&E en het Plan van Aanpak moeten worden getoetst door een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbodeskundige. Als je gebruik maakt van het erkende branche-RI&E-instrument en er zijn niet meer dan 25 medewerkers in dienst, ben je vrijgesteld van deze verplichting. Zie ook onderstaand stroomschema:Als je de RI&E en het Plan van Aanpak wel moet laten toetsen, verwerk de opmerkingen/adviezen van de arbodienst dan. Het is niet verplicht om de adviezen over te nemen, maar motiveer dan wel waarom van de visie van de arbodienst wordt afgeweken.


Inspraak van de werknemersvertegenwoordiging


Een aanwezige ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft een instemmingsrecht met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak (artikel 27, lid 1, onder d, Wet op de ondernemingsraden (WOR).


Verder lezen:


Toelichting op preventiebeleid, RI&E en Plan van Aanpak (PDF)


STAF: Een Plan van Aanpak maken


Arboportaal: Plan van Aanpak


OR en PvT en arbeidsomstandigheden