Plan van Aanpak: aan de slag

  Thema

Het Plan van Aanpak volgt uit de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E). In het Plan van Aanpak wordt beschreven welke maatregelen worden genomen om risico's te beperken.

Als alle vragen van de RI&E voor de uitzendbranche zijn beantwoord, maakt het systeem automatisch een overzicht van de zaken die (nog) niet goed (genoeg) zijn geregeld. Hier staat al een toelichting bij hoe dit idealiter aangepakt wordt om het risico te voorkomen. Dit overzicht vormt de basis voor het Plan van Aanpak.

 

Gebruik de arbocatalogus om mogelijke maatregelen te vinden

Prioriteiten stellen

De to-do zaken die een relatief groot risico met zich meebrengen krijgen prioriteit 1. ‘Lichte’ risico’s krijgen prioriteit 2 of 3. Het systeem maakt dus automatisch een risicobeoordeling voor de organisatie. 

Waarschijnlijk is het niet realistisch om alle verbeterpunten in één keer aan te pakken. Risico’s met prioriteit 1 op deze lijst zijn het belangrijkst en moeten zeker aangepakt worden. Andere zaken kunnen later opgepakt worden. Om overzicht te houden, kun je bij deze punten vermelden wat de reden is dat ze op dat moment niet worden uitgevoerd.

Verbeterpunten vastleggen

Noteer de verbeterpunten van dit jaar in het Plan van Aanpak en vermeldt daarbij:

  • Welke concrete verbeteringen er worden doorgevoerd;
  • Wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering;
  • Wat het beschikbare budget is;
  • Op welke datum het verbeterpunt moet zijn uitgevoerd (dit is wettelijk verplicht).

Tips