OR en PVT: maak werk van goede arbeidsomstandigheden

  Thema

Bij arbeidsomstandigheden gaat het om gezond en veilig werken. Niets meer en niets minder. Als ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) ken je de werkvloer en kun je goed inschatten welke (veiligheids)maatregelen praktisch en werkbaar zijn. 

Je kunt daardoor je werkgever goed ondersteunen bij de invoering van (nieuwe) arboplannen en bij de aanpak van knelpunten. Bijvoorbeeld op het gebied van klimaat en werkdruk. Door samen plannen te maken en maatregelen te nemen, zorg je ervoor dat iedereen in het bedrijf veiliger en gezonder kan werken.

 

Lees het complete Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging