Medezeggenschap: zelf meebeslissen

  Thema

Nadat uitzendkrachten twee jaar of langer bij een werkgever (inlener) werken, mogen ze meestemmen en zich beschikbaar stellen voor de ondernemingsraad OR of personeelsvertegenwoordiging (PVT). Sommige uitzendbureaus hebben ook een delegatie van uitzendkrachten in hun medezeggenschap.

Invloed op beslissingen

De OR of PVT worden gekozen door de werknemers van het bedrijf en vertegenwoordigt de belangen van alle werknemers binnen het bedrijf. De OR of PVT voert namens de werknemers het overleg met de bedrijfsleiding.

Waarom zou je je kandidaat stellen voor de OR of PVT?

  • Je kunt invloed uitoefenen op het te voeren beleid, bijvoorbeeld over arbeidsvoorwaarden en veilig en gezond werken. 
  • Je denkt actief mee over ontwikkelingen die de belangen raken van het bedrijf en de werknemers.
  • Je ontwikkelt vaardigheden, zoals het maken van afwegingen, argumenteren en het functioneren van bedrijfs- en besluitvormingsprocessen.
  • Je kijkt op een andere manier naar de organisatie waarvoor je werkzaam bent.

Meer weten?

Het functioneren van een ondernemingsraad is uitgebreid beschreven op de website van FNV.