Langdurig verzuim: hoe dring je het terug?

  Thema

Het langdurig verzuim onder uitzendkrachten neemt toe. De uitzendkracht zit langer op de bank en de kosten bij de uitzendorganisatie en UWV lopen op. Kosten die UWV maakt komen via de premie bij de uitzendorganisatie terecht. Uit onderzoek blijkt dat zieke uitzendkrachten positief zijn over hun mogelijkheden om het werk weer te hervatten. Dat biedt kansen.

Om het langdurig verzuim terug te dringen, is met UWV een werproces opgesteld in het convenant 'Beter aan het werk'. Hierin staat welke stappen de uitzendkracht, de uitzendonderneming en UWV kunnen nemen om een zieke werknemer weer succesvol aan het werk te helpen.