Kanker en werk

  Thema

De diagnose kanker betekent niet altijd dat je niet meer kunt werken. Dit is afhankelijk van de soort kanker en de fase in de behandeling. Samenwerkende kankerpatiëntenorganisaties zorgen ervoor dat steeds meer informatie beschikbaar komt over het leven na de diagnose en wat daarbij komt kijken. Werk speelt daarin een belangrijke rol. Op deze pagina geven we een overzicht van handige brochures, websites en initiatieven.


Informatie om zelf de regie te kunnen houden


Brochures voor werknemers en werkgevers met informatie over het verloop van verschillende soorten kanker en de mogelijkheden die er zijn voor werk:

Ondersteuning bij kanker, re-integratie en werk


Een overzicht van gespecialiseerde bureaus en (bedrijfs)artsen die hulp kunnen bieden in het combineren van kanker en werk.


Roadmap Werkkracht bij kanker


Samen met het ministerie van SZW is de Roadmap Werkkracht bij kanker ontwikkeld. De Roadmap Werkkracht bij kanker is een belangrijk hulpmiddel en maakt inzichtelijk welke stappen werkgever en werknemer (moeten) zetten, om de werknemer aan het werk te laten blijven en aan het werk te laten komen, als deze kanker krijgt.Bron: OVAL


Meer weten?


Werknemers met kanker vinden meer informatie, ervaringsdeskundigen, discussiegroepen, tests en workshops op de website www.kanker.nl.


Voor werkgevers die ondersteuning willen bij werkbehoud en re-integratie is er de website www.kankerenwerk.nl.