Investeren in flexwerkers loont: Achmea

  Thema

Hoe kunnen we op een gezonde manier met de flexibilisering van de arbeidsmarkt omgaan? Naar aanleiding van deze vraag onderzocht KPMG in hoeverre investeringen in flexibele krachten door een inlener lonend zijn. Ze bekeken hierbij de effecten voor de werknemer, de organisatie en de samenleving. Het verhaal van Achmea laat zien dat investeren zeker wat oplevert.

Voor iedereen een kroket 

Zoals Anna van Poucke en Ton Reijns van KPMG in de publicatie “Voor iedereen een kroket” stellen: “Enerzijds biedt flexibilisering kansen op een gezonde economische positie en de nodige dynamiek op onze arbeidsmarkt. Anderzijds bestaat het gevaar dat we de kracht van ons arbeidspotentieel langzaam maar zeker uitputten door te weinig in haar leervermogen te investeren en te veel onzekerheid voor de groep creëren. Daardoor kan haar vitaliteit – ook op de arbeidsmarkt – onder druk komen.”

Zo doet Achmea het

Achmea wordt als voorbeeld naar voren gehaald. Vanuit de visie ‘Gezond ondernemen is van belang voor iedereen’ besloot Achmea om naast haar vaste medewerkers ook haar tijdelijke krachten toegang te geven tot haar uitgebreide vitaliteitsprogramma. Interessante vraag: wat kost dat en wat levert het op? Uit onderzoek blijkt dat de investering in tijdelijke medewerkers loont voor Achmea, het individu én de maatschappij.

Investeren in flexwerker is goed voor werkgever, werknemer en de maatschappij.

“Onder meer omdat toegang tot het vitaliteitsprogramma zorgt voor snellere en effectievere behandeling van gezondheidsklachten van flexwerkers. Hierdoor boekt Achmea productiviteitswinst, de flexwerker derft minder inkomsten en de maatschappij maakt minder zorgkosten. In bedragen: elke geïnvesteerde euro levert binnen Achmea 1,80 euro op en voor de samenleving nog eens 2 euro.”

Een schematisch overzicht laat zien dat de investeringen Achmea onder andere het volgende opleveren:

  • Verbetering prestaties
  • Optimaliseren inzetbaarheid en zorgkosten
  • Reductie inwerkkosten
  • Motivatie personeel en imago arbeidsmarkt

Uit: Iedereen een kroket. Lees hier het complete verhaal van Achmea

Wat kunt u doen?

Deze uitgave en de resultaten kunt u gebruiken om inleners te overtuigen van het feit dat investeren in uitzendkrachten nodig is en bovendien loont. Ga het gesprek aan met inleners. Het Duurzaam Flex Kompas helpt om op een gestructureerde manier in gesprek te treden en tot concrete afspraken te komen.