Gouden regels voor het verzuimgesprek

  Thema

Actieve verzuimbegeleiding kan het aantal ziekmeldingen verlagen en de verzuimduur verkorten. Verzuimgesprekken met uitzendkrachten en werknemers bij de uitzendorganisatie zijn daar een belangrijk onderdeel van. Met een vertegenwoordiging van uitzendorganisaties hebben we geïnventariseerd hoe je het meest uit een verzuimgesprek kunt halen.

Focus op de mogelijkheden

In de praktijk ligt de focus vaak op wat iemand niet meer kan. Daardoor lijkt het soms erger dan het is. Ga in het verzuimgesprek vooral in op wat de werknemer nog wel kan. Bekijk het van de positieve kant en denk in mogelijkheden.

De gouden regels, de tips en aandachtspunten en de Checklist (frequent) verzuimgesprek helpen je om effectieve verzuimgesprekken te voeren en de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden.

Bereid je voor met de Checklist (frequent) verzuimgesprek.

Verzuim registreren

Door verzuim te registreren kun je bijhouden of er in de loop van de tijd veranderingen optreden. Is er meer of juist minder verzuim, of verandert de aard (frequent of weinig frequent, maar wel langdurig) van het verzuim? Om verzuim te registreren kun je standaard formulieren gebruiken. Hieronder vind je vijf voorbeelden voor:

  • het registreren van een ziekmelding,
  • het houden van een gesprek tijdens het verzuim (contactgesprek),
  • het houden van een terugkomgesprek,
  • het houden van een re-integratiegesprek,
  • het houden van een (frequent) verzuimgesprek.

Download de voorbeeld verzuimformulieren