Een goede match tussen uitzendkracht en werk

  Thema

‘De juiste persoon op de juiste plek’: met dit uitgangspunt kun je de kans op verzuim verkleinen. Alles begint met een goede match tussen de uitzendkracht, de functie die hij gaat vervullen en zijn toekomstige werkomgeving. Als dat goed zit, is de kans dat iemand uitvalt door ziekte minder groot.

Als het even kan houd je als intercedent rekening met factoren die bij de uitzendkracht mogelijk kunnen leiden tot uitval. Denk bijvoorbeeld aan belastbaarheid, of in de werksituatie belasting. Maar vaak heb je niet voldoende zicht op deze factoren, of je krijgt er geen inzicht in. Meer weten over belasting en belastbaarheid? Bekijk de 5 beïnvloedbare factoren van ziekteverzuim.

Verwachtingen

Een goede match maken begint bij de informatie die de inlener verstrekt over:

  • de vacante functie
  • de bedrijfscultuur
  • risico’s op de werkplek
  • de verwachtingen over de uitzendkracht

Maar ook de uitzendkracht zal goed duidelijk moeten maken wat zijn capaciteiten, wensen en mogelijkheden zijn en wat hij precies verwacht van een uitzendbaan.

Probeer dus zoveel mogelijk informatie in te winnen over de functie en werkomgeving bij de inlener. Hieronder vind je twee handige schema's (PDF) om tijdens het matchingsproces te gebruiken:

Vind de goede match!
De matchingsmatrix

Bewustwording verzuimkosten

Ben je bewust van de kosten van verzuim. Uitkeringen voor de Ziektewet die UWV verstrekt, worden via de premie doorbelast aan de uitzendonderneming. Daarnaast staan in de CAO van zowel ABU (+AVV) als de NBBU afspraken voor aanvulling van de uitkering bij ziekte voor een bepaalde groep tot respectievelijk 91% en 90% in het eerste ziektejaar.