Duurzame Inzetbaarheid: FAQ’s

  Thema

De veranderende arbeidsmarkt, technologische ontwikkelingen en doorwerken tot op hogere leeftijd zorgen ervoor dat we arbeidskracht vitaal moeten houden. De duurzame inzetbaarheid van personeel is voor iedereen van belang. Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over duurzame inzetbaarheid van flexibele arbeidskrachten. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Neem dan contact op met Stichting Arbo Flexbranche (STAF).

Wat maakt dat uitzendkrachten extra aandacht nodig hebben?

Uitzendkrachten verdienen gelijke kansen op gezond en plezierig werk tot aan hun pensioen. In de sterk veranderende arbeidsmarkt waarin we met z’n allen steeds langer moeten doorwerken brengt dit extra uitdagingen met zich mee, onder andere doordat:

  1. Het uitzendcontract is anders. In de praktijk ontstaat er vaak ongelijke behandeling op de werkvloer.
  2. Er is minder binding met de organisatie, doordat uitzendkrachten tijdelijk bij een opdrachtgever werken.
  3. Uitzendkrachten hebben te maken met twee werkgevers: het uitzendbureau en de opdrachtgever (driehoeksrelatie). Beide hebben een rol en verantwoordelijkheid, maar die is niet altijd voor iedereen helder.

Waarom zou een opdrachtgever willen meewerken?

Opdrachtgevers zijn gebaat bij een goed functionerende flexibele schil. Het biedt ze flexibiliteit en continuïteit. Of die schil nu klein is of groot: de mate van productiviteit, kwaliteit, prestaties en verzuim is van groot belang. Daarnaast is duurzaam ondernemen ook steeds belangrijker. Ze zoeken een flexleverancier die dit regelt en initiatief toont, maar natuurlijk realiseren ze zich dat hier ook een rol voor de inlener zelf ligt. Dan is het wel nodig dat ze weten, hoe, wat en wanneer. Om deze punten te bespreken en tot concrete afspraken te komen, kun je gebruik maken van het Duurzaam Flex Kompas.

Waarom zouden wij zelf onze tijd investeren in duurzame inzetbaarheid?

Als uitzendbureau wil je je opdrachtgevers van voldoende en goede uitzendkrachten kunnen voorzien. Steeds vaker gaat de dienstverlening verder: in een concurrerende markt wil je toegevoegde waarde naar de opdrachtgever vergroten door ook te zorgen dat de kwaliteit en productiviteit van deze krachten beter wordt. Investeren in duurzame inzetbaarheid draagt hier aan bij.

Waarom is duurzame inzetbarheid interessant voor uitzendkrachten?

Uitzendkrachten willen net als iedereen leuk en goed werk doen. Ze willen een volwaardig inkomen, zekerheid over voldoende werk en een toekomstperspectief. En dat geldt niet alleen voor nu, maar net zolang tot ze met pensioen gaan. Daarom is het belangrijk dat ze ook op hogere leeftijd nog gezond en competent genoeg zijn om aan de slag te gaan. Uitzendkrachten kunnen dit doen door zelf de regie te nemen over hun loopbaan en gezondheid, maar daarnaast kunnen ze kiezen voor uitzendbureaus en opdrachtgevers die hier aandacht voor hebben. Partijen die oog hebben voor de langere termijn en willen investeren.