Doorgeleidingsplicht: wie doet wat?

  Thema

Het bedrijf dat een uitzendkracht inhuurt (de inlener) moet ervoor zorgen dat de uitzendorganisatie voldoende informatie krijgt om de uitzendkracht goed voor te lichten en voor te bereiden op zijn nieuwe functie. De uitzendorganisatie moet er op haar beurt voor zorgen dat de uitzendkracht die informatie ook daadwerkelijk krijgt en begrijpt. Dit heet de doorgeleidingsplicht.

Dankzij de doorgeleidingsplicht weet een uitzendkracht welke risico’s er spelen op een nieuwe werkplek en met welke veiligheidsmaatregelen hij rekening moet houden tijdens het werk.  Bekijk de animatie (1:36) hieronder om te zien hoe dit werkt.

 

Stappenplan voor de doorgeleidingsplicht

Het stappenplan voor de doorgeleidingsplicht geeft een helder overzicht van de verantwoordelijkheden van de inlener, de uitzendorganisatie en de uitzendkracht. Er staat precies in wie wat moet doen, zowel voor aanvang van de werkzaamheden (voor de drempel) als daarna (over de drempel). 
Zorg ervoor dat alle partijen op de hoogte zijn van deze taken, zodat bij iedereen duidelijk is wat er wordt verwacht.