Convenant 'Beter aan het Werk'

  Thema

UWV en uitzendondernemingen werken samen aan het terugdringen van verzuim en het vergroten van de re-integratiemogelijkheden onder uitzendkrachten. Een logisch vervolg op de eerdere succesvolle samenwerking in de aanpak van het kortdurende verzuim. De laatste afspraken over de aanpak van verzuim staan in het convenant ‘Beter aan het werk’.

In een praktisch 7 stappenplan wordt duidelijk hoe bij het langdurig verzuim van uitzendkrachten wordt toegewerkt naar een succesvolle terugkeer van uitzendkrachten op de arbeidsmarkt:

Verzuimbegeleiding in 7 stappen

Wat zijn de achtergronden van het convenant 'Beter aan het werk'?