BeZaVa: de hoofdpunten op een rij

  Thema

Sinds januari 2013 geldt de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Deze bepaalt dat iedere uitzendonderneming zelf opdraait voor de kosten voor verzuim van tijdelijke arbeidskrachten (lees: uitzendkrachten). Een wet met grote gevolgen dus, en die bedrijven uitdaagt meer aan preventie van langdurig verzuim te doen. STAF helpt uitzendondernemingen hier graag bij: maak gebruik van onze tips en tools op de site.

De consequenties van de wet zijn gefaseerd ingevoerd. 

Ingevoerd in 2013: veranderd ziektewetcriterium, convenant uitzendbranche & UWV

 • Werknemers kunnen in het eerste ziektejaar aanspraak maken op een uitkering als ze hun eigen arbeid niet kunnen uitvoeren.
 • Vanaf het tweede ziektejaar wordt dit ‘algemeen geaccepteerde arbeid’. De werknemer (uitzendkracht) heeft dan geen recht op ZW-uitkering als hij geschikt is voor ‘algemeen geaccepteerde arbeid’ én daarmee minstens 65% van het oorspronkelijke loon kan verdienen. Het gaat erom of je het werk kunt doen, niet of je het kunt krijgen.
 • UWV en uitzendbranche werken samen in het convenant 'Beter aan het werk' om langdurig ziekteverzuim van uitzendkrachten te beperken en plaatsing in passende arbeid te versnellen.
 • Proefplaatsing mag nu tot zes maanden duren, waarbij geen loon hoeft te worden betaald.
 • Scherpere re-integratie- en sollicitatieverplichtingen vragen meer inspanning van werknemers om weer aan het werk te gaan.
 • In de praktijk vormen de afspraken een volledige keten in de verzuimbegeleiding: van ziek naar werk.
 • Eigenrisicodragende uitzendorganisaties hebben een dergelijke samenwerking met verzekeraars.

Ingevoerd in 2014: geen arbeidsverledeneis, wel premiedifferentiatie

 • De arbeidsverledeneis verdwijnt. Werknemers met een tijdelijk contract houden recht op een ziektewetuitkering. Deze is gerelateerd aan het laatstverdiende loon in de referteperiode.
 • Er komt premiedifferentiatie. Voor werkgevers met meer dan 100 werknemers wordt de premie individueel bepaald: hoe hoger het aantal zieken, hoe hoger de premies. Voor werkgevers tot 10 werknemers blijft de premie sectoraal bepaald.
 • Werkgevers tussen de 10 en 100 werknemers betalen een premie die deels individueel en deels sectoraal wordt bepaald.

Ingevoerd in 2017: hybride stelsel, publiek of privaat verzekeren

 • Werkgevers kunnen voor de WGA publiek verzekerd blijven bij UWV of eigenrisicodrager worden, waarbij ze een private verzekering kunnen afsluiten.
 • Eigenrisicodragers zijn verantwoordelijk voor het gehele verzuimproces, inclusief re-integratie. Door zelf regie te voeren, kunnen werkgevers verzuimkosten en daarmee WGA-instroom indammen.
 • Het hybride stelsel vereist gedegen voorbereiding. Brancheverenigingen ABU en NBBU bieden hierover informatie voor hun leden. Ook het inschakelen van externe deskundigen kan bij deze overgang verstandig zijn.