Arbowet

  Thema

Werken zonder daar lichamelijk of geestelijk problemen aan over te houden, dat is het uitgangspunt voor de Arbowet (voluit Arbeidsomstandighedenwet). De wet bevat eisen en kaders om de arbeidsomstandigheden binnen bedrijven voor werkgevers en werknemers op een goed niveau te houden. 

Werken in een veilige omgeving

Zowel de werkgever als de werknemer hebben een verantwoordelijkheid voor gezonde en veilige werkomstandigheden. Van werkgevers wordt verwacht dat ze het werk zo organiseren dat hieruit geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer ontstaat. Daarbij hoort een manier van werken en een werkplek die past bij de belastbaarheid van de werknemer maar ook het voorkomen van repeterende werkzaamheden. Werknemers hebben de verantwoordelijkheid om op een veilige manier te werken en de maatregelen en procedures op te volgen, zodat zij en collega’s niet onnodig in een onveilige situatie belanden.

Voorwaarden vastgelegd in arbocatalogi

Sectoren en specifieke branches leggen in arbocatalogi vast hoe de voorwaarden voor veilig en gezond werken concreter worden ingevuld. Stichting Arbo Flexbranche (STAF) beheert de arbocatalogus voor de vaste medewerkers in de uitzendbranche. Daarnaast vraagt STAF met de Handreiking Uitzendwerk bij andere sectoren aandacht voor de veiligheid van uitzendkrachten. Een compleet overzicht van alle arbocatalogi is te vinden op het Arboportaal.

 Handhaving

De Inspectie SZW zorgt voor handhaving van de Arbowet.