Arbochecklists: een handige tool

  Thema

Met welke arbeidsrisico’s krijgt een uitzendkracht te maken en hoe moet hij daarmee omgaan? Dat moet duidelijk zijn voordat de uitzendkracht aan de slag gaat. Stichting Arbo Flexbranche (STAF) heeft hiervoor een reeks handige arbochecklists gemaakt, in het Nederlands, Duits, Engels en Pools:

Checklist Algemeen
Checklist Administratief
Checklist Afvalbewerking
Checklist Afvalinzameling
Checklist Bouw
Checklist Goederenvervoer
Checklist Horeca
Checklist Land- en Tuinbouw
Checklist Magazijn
Checklist Medisch
Checklist Metaal
Checklist Personenvervoer
Checklist Productie / Technisch / Logistiek
Checklist Schoonmaak 

De checklists kunt u eventueel digitaal laten ondertekenen, de instructie vindt u hier.
 

In meerdere talen

De Nederlandse arbochecklists zijn 1-op-1 vertaald naar het Engels, Duits en Pools. Vraag de inlener altijd om zowel de Nederlandse als de vertaalde checklist in te vullen wanneer anderstalige uitzendkrachten aan de slag gaan. Zo blijft de informatie voor iedereen bewaard. Controleer ook altijd of de uitzendkracht de informatie en afspraken begrijpt!

Waarom arbochecklists?

Zowel de uitzendorganisatie als het inlenende bedrijf heeft een rol bij het voorlichten van uitzendkrachten. Wettelijk is alles waterdicht geregeld, de praktijk is weerbarstig: uitzendorganisaties krijgen niet altijd de informatie die nodig is om de uitzendkracht goed te kunnen voorlichten. De arbochecklists zijn een praktisch hulpmiddel als deze informatie ontbreekt.

De arbochecklists helpen de inlener op een gestructureerde manier de risico’s in kaart te brengen waar de uitzendkracht mogelijk mee te maken krijgt. De ingevulde arbochecklist wordt aangeleverd bij de uitzendorganisatie die aan de hand hiervan de uitzendkracht kan voorlichten. Er zijn drie soorten checklists: